Så får du din personal att känna sig tryggare

Så får du din personal att känna sig tryggare

Har du en butik, restaurang eller kontor? Att få kassörer, receptionister och andra i personalen att känna sig trygga är viktigt. Det gör arbetsplatsen mer attraktiv, och personalen kan göra ett bättre jobb när de slipper oroa sig för ett rån exempelvis. Men vad kan man egentligen göra mer konkret? I den här texten tar vi upp ett par exempel.

Parkeringsplatsen

Om ni har en större arbetsplats med egen parkering, är det ofta kunders och personalens första kontakt med arbetsplatsen. En viktig del i att ge ett tryggt intryck är således att se till att denna är säker. I parkeringsgarage är det inte ovanligt med kameraövervakning, till exempel. För att undvika att råka ut för bilstölder och inbrott i bilar är troligen det viktigaste vapnet dock synlighet. Synlighet är tjuvens bästa ovän, och minskar risken betydligt för att råka ut för brott.

Överfallslarm

I banker, receptioner, hotell, butiker och andra lokaler kan ett överfallslarm vara på sin plats. Sysslar ni med en verksamhet som är utsatt, handel med smycken till exempel, är det särskilt viktigt. Även om ett överfallslarm inte används, kanske som en konsekvens av god säkerhet på andra punkter, skänker överfallslarm en stark känsla av trygghet till den anställda. Särskilt viktigt är det kanske om den anställda jobbar helt ensam.

Vetskapen om att ett överfallslarm finns strategiskt placerat och öppnar kontakt med en larmcentral gör mycket för tryggheten. Men om det faktiskt sker något, är det givetvis en enorm hjälp också. Förslagsvis kombineras ert överfallslarm med en övervakningskamera så att operatörer på centralen kan sitta och följa händelseförloppet i realtid och assistera polis eller väktare med information.

Skydda ägorna

Även när lokalerna är stängda bör de givetvis skyddas. Ett överfallslarm syftar mer till att skydda vid rån, snarare än inbrott, givetvis. För detta finns det en rad olika aktörer på marknaden som erbjuder lösningar. Det första många tänker på är att skaffa ett bra företagslarm med kameraövervakning. Att göra det och att informera om det, genom skyltar, är något som anses minska risken för brott. Det kan helt enkelt göra att tjuven vänder snabbt därifrån.