Idag är det en ynnest att få hyra socionomer

Du som jobbar med rekrytering och ansvarar för att hyra socionomer via bemanningsföretag vet hur svårt det är att rekrytera denna kompetens på traditionellt vis. Arbetsmarknaden har förändrats en hel del under de senaste åren. Tidigare var det arbetsgivarnas marknad men idag är det i hög grad socionomerna som styr villkoren. Denna förändring är viktig då bristen på kompetens har gjort det viktigt för er som arbetsgivare att anpassa er och förändra ert förhållningssätt.

Kampen om att få hyra socionomer är nämligen tuff och som uppdragsgivare behöver ni göra allt ni kan för att dra det längsta strået. Så hur kan man då göra detta, kanske du undrar? Svaret är att ni behöver sälja in er själva till de olika konsulterna. Läs hur ni kan göra detta nedan!

Så kan ni sälja in er som uppdragsgivare och få hyra socionomer

Det finns flera saker som ni bör ha i åtanke när ni säljer in er själva. Några av de faktorer som ni bör ta i beaktande är:

  • Kulturen. Vilken kultur dominerar på er arbetsplats? Bygger kulturen på att man stöttar varandra och alltid är öppen för att lära sig eller beskyller man istället varandra?
  • Arbetsbörda. Hur stor är arbetsbelastningen på era medarbetare? Om ni vill kunna hyra socionomer med rätt kompetens är det viktigt att arbetsbördan är lagom stor. Därför kan ni vilja delge för intresserade socionomkonsulter hur många klienter de förväntas ha. Relevant information är även hur många av fallen som anses vara mer komplexa.
  • Distansarbete. Erbjuder ni era medarbetare möjlighet att arbeta helt eller delvis på distans? Erbjuds även era konsulter möjlighet till distansarbete? Även om vi i högre grad arbetar på kontoren igen är detta en viktig förmån som många konsulter väger in när de väljer mellan olika uppdragsgivare.
  • System. Det är viktigt att de konsulter som ni hyr in känner sig bekväma med att jobba i era system. Systemen bör vara lättanvända och intuitiva snarare än en ren mardröm att använda. Några exempel på system som ofta används inom sektorn är: Viva, Procapita, Treserva samt Pulsen Combine.