Så listar du ditt barn hos Folktandvården i Stockholm

Så listar du ditt barn hos Folktandvården i Stockholm

I Stockholm finns både den allmänna tandvården, dvs. Folktandvården, samt en stor mängd privata aktörer. Upp till att barnen är 18 år är det deras vårdnadshavare som avgör vilken tandläkare som de ska vara skrivna hos. För barn är det vanligaste valet Folktandvården där 70 % är skrivna.

3 – 23 år

Första gången ett barn går till en tandläkare är vid tvåårsåldern. Det är däremot vanligt att man väntar till treårsåldern.  Sedan är tandvården gratis fram till att man är 23. Det är av den anledningen som barn och ungdomar brukar nämnas upp till 23 år inom tandvården även om ”ungdom” ofta kännetecknar yngre åldrar i andra sammanhang.

Anmäl på hemsidan

För att lista sitt barn till Folktandvården är enklaste vägen att fylla i ett formulär på hemsidan. Där väljer man vilken klinik i Stockholm man vill att barnet ska skrivas på samt personuppgifter på målsman.

Anmäla till privat tandvård

Vill man istället anmäla sitt barn till en privat tandläkare finns flera olika alternativ där till exempel Solna Dental är ett. Det är upp till varje klinik att avgöra hur anmälan till dem ska ske. Många har formulär på hemsidan vilket gör det enkelt och snabbt att lista sitt barn. Andra har formulär på kliniken eller blanketter att ladda hem på hemsidan.

70 % väljer Folktandvården

Av barn och ungdomar i Stockholm väljer 70 % att gå till Folktandvården medan resterande är listade hos privata tandläkare.

En orsak till att de är fler barn och ungdomar som har detta alternativ (i jämförelse mot vuxna) är att man automatiskt blir skriven hos Folktandvården i denna ålder. Det krävs alltså ett aktivt val för at välja en annan tandläkare i Stockholm.

Över 24 år och flyttar hit

Flyttar du till Stockholm efter att du fyllt 24 år förväntas du själv ta kontakt med en tandläkare och lista dig. Passa på att jämföra läge, pris och service.

Vid behov av hemtandvård

I det fall barnet är så sjukt, eller har diagnos, som innebär att vård ges stora delar av dygnet kan hemtandvård erbjudas. Man måste i detta fall ansöka om hemtandvård för att sedan få detta prövat. Det är behovsprövat och alltså inget man på eget initiativ kan besluta om. Vid frågor – Kontakta en lokal tandläkare med dina frågor.